02 Aralık 2022
  • Erzurum5°C
  • İstanbul13°C
  • Ankara13°C

DÜŞMANINI TANIMAYAN ONA ASKERLİK EDER.!

Ahmet Gökhan Yazıcı

15 Nisan 2021 Perşembe 12:56

2. Dünya savaşı sonrası sıcak savaş döneminin bitmesi, akabinde yakın siyasi tarih içerisinde sıcak savaşı vekaleten yürüten terör örgütlerinin yerini biyolojik silahların kullanımı ile yeni dünya düzeninin kuruluşu sağlanırken, Bu yeni dünya düzenine hakim olmak üzere;
Paraya, enerji ve yer altı kaynaklarına ve tabi ki gıda ve teknoloji endüstrisine hakim olan ve bu hakimiyetlerini devam ettirmek isteyenlerin hakimiyet mücadelesinin yol açtığı bir kavga ve kaosun içerisinde dünya bir bilinmeze belkide 3. dünya savaşı sıcaklığına sürükleniyor.!
Yoğunluk ile Amerika’nın , Derin Amerika’nın yine Amerika ve Avrupa merkezli , Rothshild , Rockefeller, Oppenheimer, Habsburg, Du Pont, Russell , Warburg, Morgan , Bundy, Freeman, Collins gibi dünyayı paraları ile yönetmeye ve sömürmeye çalışan kripto ailelerin hakimiyet mücadelesi ekseninde, bir çok dünya ülkesinininin kaderine olumsuz yönde sirayet edeceği,
Belkide bu mücadeleye taraf olmayanların ve kaybedenden yana olanların bertaraf olacağı bir mücadelenin tamda stratejik kavşağındayız.!
Belkide soğuk savaş döneminin kaçınılmaz sonuna doğru sürüklenirken, ortamı ısıtacak , savaşı alevlendirecek terör örgütlerinin savaş öncesi antrenmalarının akabinde 3 dünya savaşının arefesindeyiz.!
Dvletleri ve Milletler figüre eden Amerikan ve Avrupa merkezli ailelerin kendi dünya eksenleri arasında ki hakimiyet mücadelesinde
Velhasıl filer tepişirken bunlara meze ve figuran olmaktan başka çaresi olmayan ülkeler ve insanlar eziliyor, sömürülüyor, katlediliyor.!
Direnç göstermeye çalışan ülkeler ise kendi içinde ekonomik, sosyal, askeri, sıyasal olaylar ve buhranlar ile probleme kargaşaya sürüklenip ya taraf yada bertaraf olmanın eşiğine getiriliyor.!
Dün Abdulhamithana Osmanlı’nın borcunu silme karşılığında ve üretime dayalı yatırım vaadleri ile filistin toprakları satın alınmak istendi ise
Dün yokluk ve yoksulluk içerisindeki son Osmanlı’nın ve bakiyesi genç Türkiye cumhuriyetine manda ve himaye bir kader olarak yazılmaya çalışıldı ise
Ve bu süreç Atatürk sonrası iş başına gelen bir çok hükümet tarafından kabul edilmek zorunda bırakıldı ise ,
Sömürü ve kullanmada kontrolden çıkıldığında nasıl ki ülke kardeş kavgasına sürüklenip, ihtilallere, darbelere maruz bırakıldı ise
Yakın dünya siyasi tarihinde cereyan eden askeri, siyasi, sosyal, ekonomik terörize olayların da tekerrürü sebebi bunlardır.
Yani Afganistan, Pakistan , İran , Irak , suriye, mısır, libya, kuveyt, filistin, ve benzeri gibi ülkelerdeki kanrevanın sebebide,
Yani ülkemizi içeriden ve dışarıdan müdahaleye uygun bir zemine getirmeye çalışılan yakın tarihimizdeki kaos ve kargaşaların müsebbipide,
Yani, oyunun dışına çıkmaya çalışan veya taraf değiştirmeye uğraşan İngiltere, Fransa,Almanya, İtalya gibi ülkeleri renk renk operasyonlar ile ameliyat masasına yatırıp rehabilite etmeye çalışanlarda onlardır
Peki kim mi bunlar
Lanetlenmiş olmanın ezikliği ve kini ile yaratıcıya ve yarattığı her canlıya düşman zihniyeti ile idealize olmuş,
Eziklik ve aşağılıklıktan, üstün ırklık iddası ile kurtulmak için kendi dışında ki tüm insanlığı kendine mahkum , mecbur ve köle bırakmak üzere,
Asırlarca, sabır ve çalışma ile, akla, fenne, teknolojiye yatırım ile tüm insanlığı mahkumiyete, mecburiyete sürükleyecek kinle, öfke ile, zulüm ve kanla yediden yetmişe her kesimi ile yaşamını tanzim edebilen
Bütün dünya insanlarının, her nevi ihtiyaçlarını üreterek evlerine, pazarlarına , dükkanlarına, marketlerine girerek insanlığı sermayesine dönüştürebilen,
Akabinde tüm insanlığın ihtiyacını kendi ülkelerinde, kendi hammaddesi ve insanının emeği üzerinden üreten ve bu yolla ülkeleri , milletleri tüketici toplum niteliğine taşıyıp, kendi pazarlarına dönüştürüp onlar için en büyük güç olan paraya ulaşan,
Parasını muhafaza etmek ve artırmak için ülkeleri ,milletleri paralı güvenlik görevlisi ve bakıcı yapan,
Para ve teknolojik gücü ile bir taraftan silah üstünlüğünü sağlayıp, terörize örgüt ve devletleri kontrol etmek istediği ülkelere musallat eden,
Diğer taraftan enerji ve madeni yer altı kaynaklarını kontrol etmek üzere Amerika ve bir çok Avrupa ülkesini bu kaynaklarla zengin coğrafyalarda parasal gücü ile konuşlandıran
Uluslararası ünlü mamullerini her ülkedeki adı soyadı o ülkeye ait olsada , ülkenin değerlerini sembolize etsede, aslı kendi zihniyetinden, soyundan, inancından olan kripto diisbiröterlere yaptıran ve ülkenin ve milletin bütçesine el koyabilen kendi bütçesine katma değere dönüştürebilen
Kontrol edebildikleri liderlerle milletleri yönettirebilen, kontrolden çıkan liderleri kendi milletine katlettiren, astıran, ceza evinde süründüren.!
Hedef ülkelerde ki her nevi sosyal ve kültürel hayatı, kripto kendi asli unsurları sanatçılar, sporcular, yıldızlar, ideol şahsiyetler, yayıncılar, tv sahipleri , proğramcılar, vs ire taşeronları aracılığı ile sömürmek istedikleri milletleri asimile ve dejenere edip millet olma inanç ve idealizminden uzaklaştıran ve tamda sömürülme kıvamına getiren
Aslen Yahudi, Amarika’da, İngiltere’de , Fransa’da , Almanya'da Rusya da Türkiye’de vesaire tüm dünyada yaşadığı ülkenin ve milletin kamufle ırkından,inancından,mezhebinden, kültüründen,ideolojisinden, hernevi meşrebi ve mesleğinden olabilen,
Kamufle ile entegre oduğu ve uhdesinde yaşadığı toplumlarda, insanlığa ve yaratıcıya düşman olduğu için zamanla kinin,öfkenin,tefrikanın,bölmenin,ötekileştirmenin adı olup menfaatizmin sürüngenliğine soyunduğu için tecrite uğrayan,lanetlenen, sürülen
,
Asla güvenilmedikleri için her isle uğraşmalarının önüne geçilen, devletin ve milletin ali güvenlik ve asayiş alanlarından uzak tutuldukları için genellikle ticaretle veya bilgi gerektiren ve her ülkede zamanla geçer akçe olan işlerle uğraşan her an tecride ve müsadereye tabi olabilecekleri için birikimlerini yaşadıkları yerlerde evlere,arazilere, vb taşınmazlardan ziyade altın,gümüş,pırlanta gibi değerli madenlere, paraya devşirip gün geldimi defolup gidebilen Kripto Yahudilerdir.!
Dedikya bir ülkede liberal, birinde marksist, diğerinde islamcı, ötekinde türkçü,kürtçü, arapçı, bazen müslüman,bazen hıristiyan, bazen katolik, bazen protestan,bazen şii,bazen şafi,sünni vesaire yaşadığı toplumun her nevi rengine ve şekline girebilen aşırıcı,devrimci,oryantalist,panislamist olabilen yecüc ve mecüc misali bu kripto Yahudiler maalesef dünyada her ülkede hernevi resmi ve sivil örgütlerdeler
Tüm insanlığa kin ve öfke ile savaş vermektedirler.!
İçinizde kimki bölücülükten, aykırılıktan, aşırılıktan, ötekileştirmeden, fanatizimden,radikalizimden, dem vuruyor ise,
Kimki,değerlerinize,düşüncelerinize,özgürlüğünüze,adaletinize,
hakkınıza,hukukunuza göz dikip aksi davranış ve uygulamalar ile müdahale etmeye ve ettirmeye çalışıyor ise,
Kim ki, dini,ırki, mezhebi, ideolojik, kültürel,siyasal, aşırılık ve radikalizim taasubiyeti ile size sınıflara esaire unsurlara bölmeye,ayrıştırmaya çalışıyor ve en ön planda bunların savunuculuğunu yapıyor ise,
Kimki kripto yıldız sanatcılar, sporcular,yazarlar,
akademisyen,entellektüel, sanal ve görsel alem kripto her popülar fan şahsiyetler üzerinden sizi değerlerinizden uzaklaştırmaya yönelik yazıp,söyleyip,oynayıp , rol ve figuranlık yapıp sizi ve değerlerinizi yozlaştırıyor ise
Fazla uzak yerde aramayın, sizin gibiler, sizden biriler, gözlerinizde,kulaklarınızda, yediklerinizde, giydiklerinizde, bindiklerinizde, dokunduklarınızda, sevinçlerinizde, zevklerinizde, inandıklarınızda, peşinden sürüklendiklerinizde, uğruna ölebildiklerinizde, gözyaşınızda,dökülen kanınızda, arşa çıkan feryadınızda, velhasıl sosyal ve ictimai hayatınızın her noktasındalar.
Ve bu gün ülkemizde ve coğrafyamızda yaşanılan olayları, saldırıları bu gerçeklerin ışığında değerlendirirsek , işte bu günkü gibi birbirimize hasım oluruz onlara ise mahkum,mecbur ve uşak oluruz vesselam.!